Dr. Adnan Zoranić
Docent
Program Koordinator -Arhitektura
+387 33 957 214
A F3.13

Dr. Edin Jahić

Vanredni profesor
+387 33 957 314

Dr. Tomasz Malec

Vanredni profesor
+387 33 957 235

Dr. Fehim Hadžimuhamedović

Gostujući redovni profesor

Dr. Dina Šamić

Gostujući docent

Nerma Omićević

Viši asistent
+387 33 957 213

Mesud Ramić

Stručni saradnik

Sabina Zahirović

Stručni saradnik
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe