OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Date:

Wednesday, October 2, 2019 - 15:29

Obavještavamo Vas da će u skladu sa članom 106. stav (7) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17) biti održano pristupno predavanje na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka u sklopu procedure izbora u naučnonastavna zvanja za naučnu oblast Anglistika.

Kandidatkinja za poziciju docentice u naučnoj oblasti Anglistika, dr Vesna Suljić, održat će pristupno predavanje na temu: “The Blues that Rocks Marriage”.

Predavanje će biti održano u petak, 04.10.2019. godine u Conference Room A G15, s početkom u 10:00 sati.
    
Svi studenti su dobrodošli!


VD  D E K A N


Doc. dr Ervin Kovačević
 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe